Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

b_150_144_16777215_00_images_policja.jpgKomendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Starszego Referenta – Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Referatu Ogólnego w Korpusie Służby Cywilnej 
 
Miejsce wykonywania pracy: Adres Urzędu: 
 Ostrów Mazowiecka Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, 
 ul. K. Piłata 12 
Warunki Pracy: 
współpraca z pracownikami KPP w Ostrowi Mazowieckiej i KWP z siedzibą w Radomiu, 
oświetlenie naturalne i sztuczne, 
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, 
wymuszona pozycja ciała,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej, oraz inwestycji i remontów. 
Prowadzenie magazynu materiałów i sprzętu z zakresu GMT, oraz inwestycji i remontów 
Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku komendy. 
Realizacja zadań w ramach ustalonego limitu finansowego w odpowiednich paragrafów kwalifikacji budżetowej 
Zgłaszanie potrzeb na materiały, sprzęt z zakresu gospodarki materiałowo technicznej, inwestycji i remontów oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Komendy 
Realizacja zadań w zakresie gospodarki żywnościowej dotyczącej posiłków profilaktycznych, napojów oraz wyżywienia psów służbowych 
Zapewnienie środków czystości i materiałów w celu utrzymania w czystości pomieszczeń i obiektów komendy. 
Wprowadzanie odcinków mandatów karnych do systemu „MANDATY.MF.GOV.PI” 
Gromadzenie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wymagania niezbędne: 
wykształcenie średnie 
doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji i pracy biurowej 
bardzo dobra znajomość obsługi komputera 
umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska 
umiejętność interpretacji przepisów i organizacji pracy
Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 
życiorys/CV i list motywacyjny, 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, 
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie wykształcenia 
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy 
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe. 
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 
kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
kopie ukończonych kursów,uprawnień, przeszkoleń
 Terminy i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy złożyć do 08.01.2018 roku 
decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 
miejsce składania dokumentów:
 Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej 
 Sekretariat komendanta 
 ul. K.Piłata 12 
 07-300 Ostrów Mazowiecka 
 z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej” nr 19563 
Inne informacje: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. 
Osoby , których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. 
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. 
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. 
Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisko według mnożnik kwoty bazowej- 1.2520
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnych etapach naboru. 
Prosimy o pdanie nr telefonu w CV. 
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod telefonem nr (029) 7469223, 253 
 
  Komendant Powiatowy Policji 
 w Ostrowi Mazowieckiej 
 podinsp. Mirosław Olszewski

SFbBox by website

Our website is protected by DMC Firewall!