Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

b_300_199_16777215_00_images_zdjecia2018_urzad_27_02_dsc_0123.jpgW dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy, uczestniczyło w niej 14 radnych.

Na początku obrad radni jednogłośnie podjęli niezbędne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016 - 2027 oraz zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

Najważniejszym jednak punktem sesji było podjęcie przez radnych uchwały budżetowej, która pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2018 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. W budżecie gminy na 2018 r. dochody zaplanowano w kwocie 59 271 848,36 zł, a wydatki w kwocie 62 654 510,36 zł. Budżet na 2018 rok zakłada realizację m.in. takich zadań, jak:

 • budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna, po ul. Kościelnej, Ostrowskiej, kanalizacji ul. Brokowskiej,
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych – teren koło kościoła przy ul. Nurskiej,
 • modernizacja SUW w Małkini Górnej,
 • wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew oraz Grądy i Poniatowo,
 • dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna" (droga powiatowa),
 • budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo,
 • budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka,
 • budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej,
 • położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kiełczewie (fundusz sołecki)
 • wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kiełczewie (fundusz sołecki)
 • położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kiełczewie (fundusz sołecki),
 • przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej,
 • remont drogi gminnej przez m. Poniatowo,
 • budowa chodnika we wsi Błędnica (fundusz sołecki),
 • remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej, wykonanie łazienki dla pacjentów,
 • budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej,
 • budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej,
 • zakup i montaż wiat przystankowych,
 • poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej – realizacja budżetu obywatelskiego,
 • rozbudowa budynku GOKiS i zagospodarowanie terenu przyległego w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe – wykonanie dokumentacji,
 • zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni,
 • budowa targowiska gminnego,
 • odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem,
 • odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie,
 • modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej,
 • budowa wodociągu Orło – Niegowiec.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2018 rok oraz uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018-2030 zostały podjęte jednogłośnie 14 głosami. Podjęcie uchwał było poprzedzone zatwierdzeniem autopoprawek, które dotyczyły m.in.:

 • zmniejszenia o 243 000,00 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
 • zmniejszenia o 1 400,00 zł na zakup routera,
 • zwiększenia o 22 400,00 zł na zadanie modernizacja boiska przy szkole Podstawowej w Prostyni,
 • zwiększenia o 11 364,00 zł dotacji na profilaktykę i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci,
 • zwiększenia o 267 000,00 zł na zapłatę za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (ze względu na rozstrzygnięcie przetargowe) oraz zmniejszenie o 120 000,00 zł wydatków bieżących na pozostałą działalność w dziale.

Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy Pani Bożena Kordek powiedziała, że budżet na 2018 r. zostały przygotowany przede wszystkim w oparciu o dokumenty strategiczne, które opracowane zostały w 2015 i 2016 roku, a zwłaszcza uwzględniając strategię rozwoju gminy na lata 2010 - 2020, która jest wyznacznikiem najważniejszych kierunków rozwoju gminy. Każdy obywatel naszej gminy powinien mieć dostęp do dóbr cywilizacyjnych w podobnym zakresie, dlatego też budżet na 2018 r. oraz wieloletnia prognoza finansowa na 2018 – 2030 zakłada w dalszym ciągu realizację priorytetów, które zostały obrane na początku kadencji, czyli zadania związane z budową wodociągów, kanalizacji, a już w tym roku i następnych latach budowa dróg.

Następnie Pani Wójt przedstawiła zestawienie zadłużenia gminy w poszczególnych latach:

 • 2014 r. - 13 055 421,60 zł, tj. 38,02%,
 • 2015 r. - 11 880 051,50 zł, tj. 32,09%,
 • 2016 r. - 10 309 417,50 zł, tj. 21,92 %,
 • 2017 r. - 11 692 079,59 zł, tj. 24,93% (po zaciągnięciu na koniec 2017 r. 3 000 000,00 zł kredytu).
 
Planowane zadłużenie na koniec 2018 r. to 15 074 741,50 zł przy budżecie 59 271 848,36 zł, co stanowi 25,44% planowanych dochodów. Natomiast na koniec 2019 r. prognozowane zadłużenie to 15 418 833,50 zł, co stanowi 23,36% planowanych dochodów. 

Liczba inwestycji wieloletnich uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowego do budżetu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 • 2011 r. - 11,
 • 2012 r. - 13, 
 • 2013 r. - 10,
 • 2014 r. - 10,
 • 2015 r. - 20,
 • 2016 r. - 28,
 • 2017 r. - 62,
 • 2018 r. - 43.
 
Ponadto Pani Wójt poinformowała, że wartość inwestycji w 2017 r. wyniosła 11 061 000,00 zł, natomiast planowane wydatki w 2018 r. to 21 841 000,00 zł, a w 2019 r. to 25 140 000,00 zł. W kontekście do wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 r., które wyniosły 1 819 445,00 zł to wielka zmiana na plus.

Do zadań priorytetowych, oprócz budowy wodociągów i kanalizacji jest budowa dróg. W budżecie po wprowadzeniu autopoprawki zaplanowanych jest ponad 20 projektów drogowych, które po uzyskaniu pozwoleń na budowę przejdą w fazę realizacji. Zadania drogowe uwzględnione w budżecie 2018 r. to:

 • budowa drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna,
 • budowa drogi gminnej w Daniłowie Parcele,
 • budowa drogi gminnej w Klukowie,
 • budowa drogi gminnej w Treblince,
 • budowa drogi z kostki brukowej od nr 47 do 56 w Małkini Małej – Przewóz,
 • dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza,
 • modernizacja ul. Przedszkolnej,
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej drogi gminnej w Małkini Górnej w relacji ul. Kościelna - ul. Ostrowska,
 • opracowanie dokumentacji dotycząca przebudowy ul. Sobieskiego w Małkini Górnej,
 • opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu,
 • opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie),
 • opracowanie dokumentacji na budowę ul. Nurskiej (przy ZGKIM),
 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne -Glina,
 • położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kiełczewie,
 • położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kiełczewie,
 • położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kiełczewie,
 • przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkinia Górna,
 • remont drogi gminnej przez miejscowość Poniatowo.
 • budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej,
 • budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej,
 • budowa chodnika we wsi Błędnica,
 • wykonanie chodnika dla pieszych we wsi Małkinia Dolna
 • wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej.

Pani Wójt dodała, że chciałaby, aby ten priorytet był tak samo ważny dla radnych, jak dla niej. Samorządowi opłaca się budować drogi asfaltowe, gdyż co roku wydawane są bardzo duże kwoty na ich równanie. Rocznie to kwota około 1 000 000,00 zł. Przez ostatnie 20 lat wydaliśmy kilkanaście milionów złotych na równie dróg. 

Ostatnie dwie uchwały dotyczyły uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok i zostały podjęte jednogłośnie przy 13 osobach głosujących.

Na koniec sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności tej Komisji za 2017 rok. Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

Obrady sesji zakończyły się wzajemnym złożeniem życzeń noworocznych. 

 

 

SFbBox by website

DMC Firewall is a Joomla Security extension!