Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia GórnaGmina Małkinia Górna uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą: „Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna”, w kwocie 25 940,36 zł.

 

Od mieszkańców gminy Małkinia Górna na dzień przygotowania wniosku wpłynęły 24 wnioski na demontaż, transport i utylizację  oraz 29 wniosków na transport i utylizację.

Przewidywana ilość odbioru wyrobów azbestowo-cementowych od właścicieli nieruchomości w  2018 roku wynosi 125 Mg.

Odbiór azbestu będzie realizowany tylko od tych mieszkańców, których wnioski zostały objęte dotacją. Pozostali wnioskodawcy będą uwzględnieni przy następnym programie ( 2019 roku ).

Właściwe przygotowanie eternitu do transportu i utylizacji:

1) eternit powinien być składowany w miejscu dogodnego podjazdu środka transportowego odbierającego eternit: samochodu ciężarowego o dużym tonażu ( 20-30 t ) lub pojazdu o mniejszym tonażu ( 7 t ),

2) w przypadku możliwości podjazdu do miejsca składowania eternitu ciężkiego pojazdu transportującego z podnośnikiem, płyty eternitowe winny być zapakowane szczelnie w „paczki” o objętości do 1,5 m³, folią o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, zaklejone, ułożone na paletach, tak aby umożliwić wsunięcie podnośnika pod płyty i przeniesienie do pojazdu. W przypadku pokruszonego eternitu winien być on zapakowany w worki (2 warstwy: plastikowa + mocna chroniąca przed rozerwaniem),

3) w przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca składowania pojazdu transportującego wyposażonego w podnośnik, przy dostępności środka transportującego o małym tonażu bez podnośnika, eternit winien być zapakowany w paczki o takiej objętości i ciężarze, aby możliwe było ich ręczne załadowanie do pojazdu,

4) ulokowanie eternitu w dogodnym miejscu w celu odbioru leży po stronie posiadacza eternitu (właściciela nieruchomości). Eternit winien być zapakowany w sposób dostosowany do możliwych warunków jego załadowania; przygotowanie do transportu i ewentualne przepakowanie lub przeniesienie eternitu leży po stronie jego właściciela.

Niewłaściwe zapakowanie eternitu przez właściciela lub ułożenie go w nieodpowiednim miejscu może skutkować odmową odebrania tego odpadu przez firmę usługową.

Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpocznie się realizacja zadania  przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, które uzgodni telefonicznie z mieszkańcami  termin realizacji demontażu i odbioru azbestu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 29 644 29 83 lub 29 644 29 97 Referat Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Małkinia Górna pok. Nr 10.

 

Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia Górna - galeria

Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia Górna
 
Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia Górna
 
Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia Górna
 
Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia Górna
 
 
Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia Górna
 
Informacja o dofinansowaniu odbioru azbestu z terenu Gminy Małkinia Górna

 

Our website is protected by DMC Firewall!