Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017, poz.2198 ze zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 330/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 7947).

O stypendium mogą ubiegać się:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Małkinia Górna znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2017. 1769 ze zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,

  • niepełnosprawności,

  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,

  • wielodzietności,

  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

  • alkoholizmu lub narkomanii,

  • rodziny niepełnej,

Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego.

Termin składania wniosków:

 • uczniowie – 15 września 2018 r.

 • słuchacze kolegiów – 15 października 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 22, w godz. 8.00 -16.00

 

Wnioski o przyznanie w/w stypendium dostępne będą od dnia 3 września 2018 r. w sekretariatach szkół z terenu Gminy Małkinia Górna oraz w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Nurska 144.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 2. w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na szkolną wycieczkę w celach edukacyjnych, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym, czy też zakup komputera, laptopa, drukarki, papieru do drukarki. Powyższe wydatki powinny być udokumentowane imiennymi fakturami, na podstawie których następuje wypłata stypendiów szkolnych. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

Szczegółowe informacje udzielane będą w szkołach oraz w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, pokój nr 22 oraz pod numerem telefonu (29) 644 87 97 – Dorota Dębek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

- Regulamin

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

Bożena Kordek

 

SFbBox by website

DMC Firewall is a Joomla Security extension!