Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Zespole Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15, odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej nr 354/4 wraz z budynkiem, położonej w miejscowości Orło.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie gminy Małkinia Górna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 - 2019.
18. Podjęcie w sprawie przystąpienia gminy Małkinia Górna do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez powiat ostrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!