Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

herb_malkinia.pngOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna”.

Czytaj więcej...

1110_01.jpgW dniu 7 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, w której wzięło udział 14 radnych.

Radni jednogłośnie uchwalili stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2017 roku. Podatki nie ulegną prawie żadnym zmianom w stosunku do aktualnie obowiązujących. Wyjątek stanowi obniżenie z 3 zł na 2,5 zł stawki podatku za 1 m2 gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngOd dnia 10 listopada 2016r. w każdy czwartek miesiąca w godzinach 14ºº - 16ºº  w budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej ( pokój nr 4 ) -  Leśniczy z Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka -  Pan Andrzej Tokarski będzie udzielał bezpłatnych porad z zakresu utrzymania i wycinki lasów niepaństwowych.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngStawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Małkinia Górna  w 2017 r.

W Gminie Małkinia Górna na 2017 rok będą obowiązywały  stawki uchwalone Uchwałą Nr 164/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngWójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Małkinia Górna.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 04 listopada 2016 r. do 04 grudnia 2016 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnienie są:

  • mieszkańcy Gminy Małkinia Górna,
  • mieszkańcy typowanego obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

Czytaj więcej...

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

DMC Firewall is a Joomla Security extension!