Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje o rozpoczęciu prac dotyczących opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,który stanowić będzie dokument strategiczny dla rozwoju gminy na płaszczyźnie gospodarki energetycznej. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a tym samym wysoce ekologicznych.

 

Zapisy planu dotyczą zarówno obiektów, jak i infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto przyjęcie w/w planu, w sposób zasadniczy ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.

Szanowni Państwo,

 

Czytaj więcej...

Program współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), na rok 2016.

 

Gmina Małkinia Górna dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, jako istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie.

 

Partnerstwo to ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Małkinia Górna poprzez możliwe pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Zespole Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15, odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej nr 354/4 wraz z budynkiem, położonej w miejscowości Orło.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie gminy Małkinia Górna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 - 2019.
18. Podjęcie w sprawie przystąpienia gminy Małkinia Górna do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez powiat ostrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć

 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJ ROLNICTWA
MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY

ZAPROSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zaprasza na spotkanie

Informacyjno-szkoleniowe dla rolników, w związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu „ Modernizacja gospodarstw rolnych ” w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020

w następujących obszarach:

a) rozwój produkcji prosiąt,
b) rozwój produkcji mleka krowiego
c) rozwój produkcji bydła mięsnego .

 Spotkanie odbędzie się w dniu 30.09.2015 r. ( środa) o godzinie 11.00

Miejsce szkolenia :

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka
Ul Sikorskiego 5

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Wójt Gminy Małkinia Górna uprzejmie informuje, że gmina Małkinia Górna nie posiada wolnych mieszkań komunalnych, które można przeznaczyć na pomoc dla uchodźców. Pismo tej treści zostało przesłane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału Polityki Społecznej.

Wójt Gminy     
mgr Bożena Kordek

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

Our website is protected by DMC Firewall!