Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

 

Serdecznie dziękuję osobom, które oddały na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu.

 

Ewa Janik

 


 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom z ul. Leśnej 7,9,11,22 i 24, którzy oddali na mnie swój głos w niedzielnych wyborach do Rady Gminy. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony tak dużym Państwa poparciem. Będę starał się służyć jak najlepiej mieszkańcom Gminy Małkinia Górna.

Ponadto, dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy 21 października wzięli udział w głosowaniu, gdyż: „Każda gmina, każda wspólnota stanowi jakąś niewielką cząstkę wszystkich obywateli kraju”.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie!

Serdecznie gratuluję Wszystkim, którzy te wybory wygrali.

 

Z wyrazami szacunku

Leszek Dębek


 

 

 

Podziękowanie za udział w wyborach


SZANOWNI PAŃSTWO !!!
Chociaż nie są jeszcze znane oficjalne wyniki wyborów samorządowych na terenie Gminy Małkinia Górna dziękuję Państwu przede wszystkim za udział w wyborach, ale nade wszystko dziękuję mieszkańcom Osiedla Domów Jednorodzinnych w Małkini Górnej za każdy oddany głos na moją osobę.

To dla mnie ogromna motywacja do dalszej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej ufam, że  sprostam Państwa oczekiwaniom.

Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Nietubyć

 


 

Szanowni Państwo,
za nami kolejne wybory samorządowe. Frekwencja potwierdziła, że w tym roku wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem Mieszkańców Naszej Gminy. Jesteśmy przekonani, że My jako KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEJRZYSTA I ROZWOJOWA GMINA mamy swój wkład w tak wysoką frekwencję. 
Dziękujemy za oddane na nasz Komitet głosy, dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że przedstawiane przez nas argumenty trafiały do Państwa. 
Gratulujemy wszystkim osobom kandydującym w wyborach, które zdobyły mandat. Jednocześnie życzymy aby wszystkie złożone obietnice wyborcze zostały zrealizowane.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PRZEJRZYSTA I ROZWOJOWA GMINA


 

Szanowni Państwo  !

 

W imieniu Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dziękuję wszystkim Wyborcom za głosy oddane  na naszych kandydatów do Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka. Dziękuję Kandydatom za trud i zaangażowanie jakie włożyli podczas kampanii wyborczej. Dziękuję tym którzy nas wspierali. Zaufanie jakim Państwo obdarzyli moją osobę będzie dla mnie zobowiązaniem do dalszej działalności publicznej dla rozwoju naszej gminy i powiatu.

 

 

Radny Rady Powiatu

Stefan Kazimierz Rostkowski


 

Szanowni Państwo.


Serdecznie dziękuję Państwu za udział w wyborach i oddanie głosu na moją listę. Jest mi niezmiernie miło, iż mogłem otrzymać od Państwa 577 głosów, jednakże reguły wyborcze są nieubłagane i słabszy wynik na listę nie dał nam mandatu. Dziękuję Koleżankom i Koledze z listy za wspólną pracę.
Serdecznie gratuluję zwycięzcom i życzę im sukcesów w pracy dla dobra naszej gminy.


Raz jeszcze dziękuję Państwu za oddane głosy, pozostaję z szacunkiem

Andrzej Sadowski


 

1116_01.jpgW dniu listopada 10 listopada 2016 r. w sali GOKiS w Małkini Górnej odbyło się  pierwsze spotkanie  z mieszkańcami gminy w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.

Czytaj więcej...

MSI_1_zdjcie_tytu-owe.JPGMsza za Ojczyznę, turniej szachowy i koncert pieśni patriotycznych - tak mieszkańcy Małkini Górnej uczcili 98 lat niepodległości Polski.

            Obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej rozpoczęła msza świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze na cmentarzu wojskowym przy ul. Leśnej i pod pomnikiem marszałka J. Piłsudskiego. Udział w uroczystych wzięły władze gminy, poczty sztandarowe i delegacje gminnych placówek oświatowych, związków zawodowych, działających w gminie firm i organizacji oraz mieszkańcy gminy. Wartę na cmentarzu i pod pomnikiem "Kochanego Dziadka" pełnili harcerze z 14 Drużyny "Sokoły" z Prostyni.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngOd dnia 10 listopada 2016r. w każdy czwartek miesiąca w godzinach 14ºº - 16ºº  w budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej ( pokój nr 4 ) -  Leśniczy z Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka -  Pan Andrzej Tokarski będzie udzielał bezpłatnych porad z zakresu utrzymania i wycinki lasów niepaństwowych.

Czytaj więcej...

1114_02.jpg28 października 2016 r. na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Małgorzata Biegaj – jedna z osób z najdłuższym stażem pracy w Urzędzie Gminy. W sumie w Urzędzie przepracowała 34 lata, z czego ostatnie 22 lata na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Kadr. Pani Małgorzata Biegaj jest osobą powszechnie znaną, lubianą i szanowaną za swój profesjonalizm, doświadczenie oraz chęć pomocy każdemu, kto się o nią zwrócił.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngWójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Małkinia Górna.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 04 listopada 2016 r. do 04 grudnia 2016 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnienie są:

  • mieszkańcy Gminy Małkinia Górna,
  • mieszkańcy typowanego obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna”.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngUprzejmie informuję, że w dniu 7 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1230 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolnej 3, odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.

Czytaj więcej...

1110_01.jpgW dniu 7 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, w której wzięło udział 14 radnych.

Radni jednogłośnie uchwalili stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2017 roku. Podatki nie ulegną prawie żadnym zmianom w stosunku do aktualnie obowiązujących. Wyjątek stanowi obniżenie z 3 zł na 2,5 zł stawki podatku za 1 m2 gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Czytaj więcej...

flaga.gifSzanowni Państwo !

W związku z przebudową ul. Biegańskiego w Małkini Górnej, w bezpośrednim sąsiedztwie placu targowego Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, iż od 05.11.2016 r. do odwołania zamknięte zostaną bramy wjazdowe na plac targowy od ul. Biegańskiego.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngStawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Małkinia Górna  w 2017 r.

W Gminie Małkinia Górna na 2017 rok będą obowiązywały  stawki uchwalone Uchwałą Nr 164/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngW dniu 19 października 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy zwołana na wniosek Wójta Gminy. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Nietubyć. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Przedmiotem sesji było podjęcie dwóch uchwał dotyczących zmiany obszaru i granic aglomeracji Małkinia Górna.

Czytaj więcej...

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

DMC Firewall is a Joomla Security extension!