Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

b_250_167_16777215_00_images_wigilia.jpgW ramach realizacji zadania „W KRĘGU KULTURY I TRADYCJI” pod patronatem Wójta Gminy Małkinia Górna Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” we współpracy z O D R w Ostrowi Maz. serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą potrawę wigilijną, który odbędzie się w dniu 16.12.2016r. o godz. 15.00 w Sali GOKiS .Celem konkursu jest promowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenia karty zgłoszeniowej  do 12.12.br. Telefon do kontaktu: 785 258 727. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NAJLEPSZA POTRAWA WIGILIJNA

 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” z siedzibą w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3/9 we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Maz. pod patronatem Wójta Gminy Małkinia Górna.

 

§ 1

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw wigilijnych oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Potrawy powinny odzwierciedlać charakter i kulturę gminy oraz zakorzenione w domostwach zwyczaje i obrzędy świąteczne.

 

§ 2

 

Uczestnicy konkursu

 

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie zameldowane na stałe na terenie Gminy Małkinia Górna.

 

§ 3

 

Warunki uczestnictwa

 

1.                  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej 

            stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie jej w 

            zamkniętej kopercie do siedziby Stowarzyszenia do dnia 12 grudnia 2016 r.

2.                  Karty zgłoszenia można pobrać w siedzibie Stowarzyszenia w czwartki w godz.

            17.00-19.00  lub ze strony internetowej Stowarzyszenia www.malkinskikrag.pl

3.                  W konkursie może wziąć udział maksymalnie 15 potraw w trzech kategoriach:

            - potrawy z ryb

            - potrawy mączne i warzywne

            - ciasta

4.                   W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo

            do  przeprowadzenia selekcji potraw na podstawie zgłoszeń.

 

§ 4

 

Zasady konkursu

 

1.                  Konkurs odbędzie się 16 grudnia o godz. 15.00 w sali GOKiS w Małkini Górnej ul.

            Przedszkolna.

2.                  Organizator przygotuje dla każdego uczestnika miejsce do ekspozycji swojej potrawy

            z  możliwością aranżacji sposobu jej wystawienia.

3.                  Organizator zabezpieczy akcesoria niezbędne do degustacji potraw i warunki do ew.

            ich  podgrzania.

4.                  Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie w całości pokrywa uczestnik.

                                                                                                           

§ 5

 

Ocena potraw

 

Oceny dokona Komisja Konkursowa według kryteriów podanych na karcie oceny stanowiącej

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

  § 6

 

Nagrody

 

     W wyniku oceny zostanie przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce, w każdej z kategorii konkursowych. W przypadku gdy taką samą ilość punktów otrzymają dwie potrawy, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i nagrody pocieszenia.

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

1.                    Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych

            osobowych przez organizatora i umieszczenia w materiałach publikowanych przez

            organizatora zdjęć i przepisów potraw konkursowych.

2.                   Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie przez uczestnika warunków zawartych

            w  niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu

„Najlepsza potrawa wigilijna”

 

KARTA KONKURSOWA

(dla jednej potrawy)

 

1. Dane uczestnika zgłaszającego potrawę do konkursu

Imię i nazwisko:

Nazwa instytucji(jeśli dotyczy)

Adres:

Nr tel.kontaktowego:

2. Nazwa potrawy

 

 

3. Skład potrawy

 

 

 

 

 

 

4.Opis przygotowania

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacje o potrawie – tradycja i pochodzenie

 

 

Zapoznałam(em) się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach promocyjnych, zg.z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych Osobowych(Dz.U.z 2002r., nr 101,poz.926 z późn.zmianami)

 

 

 

…...................................................................

         data i czytelny podpis

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu

„Najlepsza potrawa wigilijna”

 

 

KARTA OCENY

 

 

Nazwa potrawy:

 

 

 

Lp.

 

Kryterium oceny

Ilość punktów możliwych do uzyskania

Ilość przyznanych punktów

 

1

 

Smak i estetyka prezentowanej potrawy

 

0 - 5

 

 

2

 

Sposób prezentacji – propozycja podania

 

0 - 5

 

 

3

 

Pracochłonność dania

 

0 - 5

 

 

4

 

Związek z tradycją

 

0 - 5

 

 

 

 

 

SFbBox by website

DMC Firewall is a Joomla Security extension!