Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

b_300_353_16777215_00_images_496px-POL_gmina_Makinia_Grna_COA_svg.pngWÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA OGŁASZA

sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częściami wspólnymi budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej  w drodze rokowań po drugim przetargu  nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym. Nieruchomość stanowi własność Gminy Małkinia Górna położona na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Małkinia Górna przy ul. Nurskiej 57 oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka    nr 2848 o pow. 0.0550ha, dla której prowadzona jest KW OS1M/00058136/2, brak urządzonej księgi wieczystej dla lokalu.

Opis nieruchomości

Jest to 1-izbowy wyodrębniony lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 13,11m², położony w wolnostojącym,  parterowym drewnianym budynku mieszkalnym ( o dwóch wyodrębnionych lokalach mieszkalnych), krytym papą o powierzchni zabudowy 55,45m² i powierzchni użytkowej 47m². Do lokalu mieszkalnego przynależy dwa pomieszczenia gospodarcze nr 01 i 02 ( położone w wolnostojącym budynku gospodarczym usytuowanym na przedmiotowej działce) o łącznej powierzchni użytkowej 11,64m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 24,75 m2. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do ulicy Nurskiej. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu.

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w stanie technicznym awaryjnym, nie nadaje się do zamieszkaniaZużycie techniczne lokalu mieszkalnego określa się na 95 %. Lokal nie posiada ogrzewania. Wyposażony jest w dostęp do energii elektrycznej.

Budynek mieszkalny wybudowany został na początku XX wieku. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności do gruntu – wynosi: 2475/6454.

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczono jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – MN/U. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza netto nieruchomości:  15 000,00zł( słownie piętnaście tysięcy złotych)
Zaliczka w kwocie:  2000,00zł (słownie dwa tysiące złotych)

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach organizowanych  w dniach:

I przetarg -  07.07.2017
II przetarg – 27.10.2017

Termin i miejsce rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkinia Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 woj. mazowieckie w sali nr 6.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

  1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urządu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1 ( pok. 13).

              do dnia 09 kwietnia 2018 roku.

  1. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:                                                           

,,Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częściami wspólnymi budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej  przy ulicy Nurskiej   57 w Małkini Górnej,,.

  1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazania Komisji:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów- aktualnego wpisu Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów osobistych osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wpisu powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań.

  1. Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnicka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa najpóżniej do dnia 09 kwietnia 2018roku. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 09 kwietnia 2018 roku nie zostanądopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach.
  2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.z 2016r, poz. 1061 z póżn.zm.).
  3. Wpłacona zaliczka będzie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania rokowań,

-  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań,

- zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają.

      Gmina Małkinia Górna zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóżniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Małkinia Górna może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE DODATKOWE

Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce PLN na rachunek Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 lub w kasie Urzędu Gminy w ciagu miesiąca od daty wygrania rokowań.

Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Ogłoszenie o rokowaniach zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1, a także zamieszczone na stronach internetowych Urzędu www.malkiniagorna.pl oraz  pod adresem bip.malkiniagorna.pla także w sposóbzwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług ul. Przedszkolna 1 pok. nr 14 lub telefonicznie pod nr tel. 29 644 29 88) od poniedziałku do piątku ( 8°° - 16°°).

SFbBox by website

DMC Firewall is a Joomla Security extension!