Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbyła się LI zwyczajna sesja Rady Gminy, uczestniczyło w niej 13 radnych. Na wstępie sesji pani Wójt poinformowała o wnioskach podmiotów zewnętrznych o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej w trzech miejscowościach: Glinie, Daniłówce Pierwszej i Sumiężnem. Ze względu na sezon urlopowy na sesji obecna była jedynie pani Joanna Wrona - pełnomocnik sieci Play, która poinformowała, że w Sumiężnem pobudowana zostanie stacja bazowa telefonii komórkowej Play, co wpłynie na wzmocnienie zasięgu Internetu i połączeń telefonicznych w naszej gminie. Obecnie trwają prace związane z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji. Inwestycja może być zrealizowana w ciągu pół roku, a jej wstępny koszt to ok. pół miliona złotych.

 

Kolejny punkt porządku obrad uwzględniał wystąpienie przedstawiciela firmy Duon Dystrybucja sp. z o.o., który przedstawił informacje na temat stopnia gazyfikacji gminy i możliwości wykonania przyłącza gazowego przez mieszkańców. Poinformował, że koszt przyłącza gazowego do 15 m to około 2200,00 zł, każdy kolejny metr to koszt 59,00 zł brutto. Koszty dokumentacji i dostosowania instalacji wewnętrznej w budynku to ok. 10-11 tys. zł. Obecnie firma Duon buduje sieć pomiędzy Małkinią Górną a Kosowem Lackim. O tym, gdzie nastąpi budowa nowego odcinka głównej sieci decyduje liczba klientów na danej ulicy lub w sołectwie.

Następnie radni podjęli 5 uchwał. Pierwszą podjętą uchwałą była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna. Przedmiotem umowy dzierżawy jest nieruchomość gruntowa przeznaczona pod garaż o powierzchni 24m2,położona w Prostyni. Uchwała została podjęta 13 głosami za.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały nastąpiła w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Kańkowie. Głosowało 13 radnych.

Kolejną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad na wniosek pani Wójt. Regulamin określa zasady ustalenia wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób jego udzielania oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami.

Następnie radni 11 głosami za i 2 wstrzymującymi się podjęli uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna na lata 2018 -2030.

Stosunkiem głosów 10 za i 3 wstrzymującymi się radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

W sprawach różnych głos zabrał pan Romuald Rolek – właściciel firmy Hurt Detal Rolek Recykling, który wyjaśnił na czym obecnie polega działalność przedsiębiorstwa. Poinformował również o podejmowanych działaniach mających na celu przeniesienie składowiska z centrum Małkini. Ostatecznie przedsiębiorca nie podał daty zamknięcia swojej działalności. Poinformował, że posiada stosowane decyzje zezwalające na prowadzenie działalności wydane przez Starostwo. Kontrole przeprowadzone planowo i doraźnie nie potwierdziły sygnalizowanych przez radnych spraw. Przedsiębiorca nie krył żalu, że na przestrzeni 20 lat czuł się marginalizowany i nierówno traktowany. 

 

Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r. - galeria

 

Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 

 

SFbBox by website

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd