Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

 

Podziękowanie za udział w wyborach


SZANOWNI PAŃSTWO !!!
Chociaż nie są jeszcze znane oficjalne wyniki wyborów samorządowych na terenie Gminy Małkinia Górna dziękuję Państwu przede wszystkim za udział w wyborach, ale nade wszystko dziękuję mieszkańcom Osiedla Domów Jednorodzinnych w Małkini Górnej za każdy oddany głos na moją osobę.

To dla mnie ogromna motywacja do dalszej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej ufam, że  sprostam Państwa oczekiwaniom.

Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Nietubyć

 


 

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział wyborach samorządowych, a w sposób szczególny pragnę podziękować za wszystkie głosy oddane na moją osobę. Jestem zaszczycony, że obdarzyliście mnie Państwo tak dużym poparciem. Państwa zaufanie będzie źródłem mojej motywacji do jeszcze cięższej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Małkinia Górna. 


Z wyrazami szacunku, 
Dariusz Rafalik

 


 

Szanowni Państwo.


Serdecznie dziękuję Państwu za udział w wyborach i oddanie głosu na moją listę. Jest mi niezmiernie miło, iż mogłem otrzymać od Państwa 577 głosów, jednakże reguły wyborcze są nieubłagane i słabszy wynik na listę nie dał nam mandatu. Dziękuję Koleżankom i Koledze z listy za wspólną pracę.
Serdecznie gratuluję zwycięzcom i życzę im sukcesów w pracy dla dobra naszej gminy.


Raz jeszcze dziękuję Państwu za oddane głosy, pozostaję z szacunkiem

Andrzej Sadowski


 

 

Serdecznie dziękuję osobom, które oddały na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu.

 

Ewa Janik

 


 

Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbyła się LI zwyczajna sesja Rady Gminy, uczestniczyło w niej 13 radnych. Na wstępie sesji pani Wójt poinformowała o wnioskach podmiotów zewnętrznych o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej w trzech miejscowościach: Glinie, Daniłówce Pierwszej i Sumiężnem. Ze względu na sezon urlopowy na sesji obecna była jedynie pani Joanna Wrona - pełnomocnik sieci Play, która poinformowała, że w Sumiężnem pobudowana zostanie stacja bazowa telefonii komórkowej Play, co wpłynie na wzmocnienie zasięgu Internetu i połączeń telefonicznych w naszej gminie. Obecnie trwają prace związane z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji. Inwestycja może być zrealizowana w ciągu pół roku, a jej wstępny koszt to ok. pół miliona złotych.

 

Kolejny punkt porządku obrad uwzględniał wystąpienie przedstawiciela firmy Duon Dystrybucja sp. z o.o., który przedstawił informacje na temat stopnia gazyfikacji gminy i możliwości wykonania przyłącza gazowego przez mieszkańców. Poinformował, że koszt przyłącza gazowego do 15 m to około 2200,00 zł, każdy kolejny metr to koszt 59,00 zł brutto. Koszty dokumentacji i dostosowania instalacji wewnętrznej w budynku to ok. 10-11 tys. zł. Obecnie firma Duon buduje sieć pomiędzy Małkinią Górną a Kosowem Lackim. O tym, gdzie nastąpi budowa nowego odcinka głównej sieci decyduje liczba klientów na danej ulicy lub w sołectwie.

Następnie radni podjęli 5 uchwał. Pierwszą podjętą uchwałą była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna. Przedmiotem umowy dzierżawy jest nieruchomość gruntowa przeznaczona pod garaż o powierzchni 24m2,położona w Prostyni. Uchwała została podjęta 13 głosami za.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały nastąpiła w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Kańkowie. Głosowało 13 radnych.

Kolejną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad na wniosek pani Wójt. Regulamin określa zasady ustalenia wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób jego udzielania oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami.

Następnie radni 11 głosami za i 2 wstrzymującymi się podjęli uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna na lata 2018 -2030.

Stosunkiem głosów 10 za i 3 wstrzymującymi się radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

W sprawach różnych głos zabrał pan Romuald Rolek – właściciel firmy Hurt Detal Rolek Recykling, który wyjaśnił na czym obecnie polega działalność przedsiębiorstwa. Poinformował również o podejmowanych działaniach mających na celu przeniesienie składowiska z centrum Małkini. Ostatecznie przedsiębiorca nie podał daty zamknięcia swojej działalności. Poinformował, że posiada stosowane decyzje zezwalające na prowadzenie działalności wydane przez Starostwo. Kontrole przeprowadzone planowo i doraźnie nie potwierdziły sygnalizowanych przez radnych spraw. Przedsiębiorca nie krył żalu, że na przestrzeni 20 lat czuł się marginalizowany i nierówno traktowany. 

 

Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r. - galeria

 

Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 
Informacja z przebiegu LI sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 

 

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd